Vejledning

PRINT
 
På denne side får du en introduktion til, hvordan du som udlejer arbejder med Hometrotters.

Indhold
  1. Opret dig som bruger
  2. Indtast udlejerdata
  3. Opret din feriebolig annonce
  4. Gør din feriebolig tilgængelig for alle
  5. Betaling
  6. Kan feriebolig annoncen ændres senere?
  7. Kan feriebolig annoncen slettes eller stilles i bero?
  8. Periodevis ændring af kontaktinformation
  9. Har du mere end én feriebolig?
  10. Betalingsoversigt
Du får et ganske godt overblik over funktionerne i Hometrotters men her gives ikke detalje-informationer som f.eks hvordan enkelte felter udfyldes osv. - den slags får du vejledning om under selve indtastningen.

Før du overhovedet beslutter at udleje gennem Hometrotters, vil vi anbefale dig til at læse afsnittet Specielt for private. Dette afsnit er skrevet for private udlejere, og omhandler alle de praktiske ting, man skal tænke på som udlejer af en feriebolig. Repræsenterer du et bureau, der overvejer at markedsføre gennem Hometrotters, bør du først læse afsnittet Specielt for bureauer.

I afsnittet Om Hometrotters vil både bureauer og private have glæde af at læse om Hometrotters koncept, fordele og ulemper, markedsføring, prispolitik m.m.

Opret dig som bruger

Første skridt for dig som udlejer er, at du skal oprette dig som bruger i Hometrotters. Hertil kræves kun et brugernavn og et password, som du selv finder på, og du er således fuldstændig anonym. Som bruger i Hometrotters kan du oprette din feriebolig annonce, du kan ændre i den så meget du har lyst, og du kan selv se den. Men du kan endnu ikke frigive den på nettet, så alle andre kan se den - dertil kræves bl.a. at du indtaster dine udlejerdata.

Indtast udlejerdata

Så snart du er oprettet som bruger i Hometrotters, har du mulighed for at indtaste dine udlejerdata: navn, adresse, telefonnr osv. Du kan også vælge at vente med dette, indtil du har indtastet en eller flere feriebolig annoncer. Men så snart du ønsker at dine annoncer skal kunne ses af andre end dig selv, er det nødvendigt, at du indtaster udlejerdata, og fra dette tidspunkt kan du således ikke længere være anonym overfor Hometrotters (selvom du fortsat kan være anonym i din annonce på nettet). Du er jo nu ved at blive kunde hos Hometrotters, og vi behøver dine data i vores kundedatabase - vi behandler naturligvis disse data fortroligt.

Opret din feriebolig annonce

Du kan i ro og mag indtaste alle oplysninger om din feriebolig. De fleste oplysninger angives ved at klikke de rigtige steder, men enkelte oplysninger skal indtastes i fri tekst, f.eks en beskrivelse af din feriebolig. Hometrotters hjælper gerne med formulering og indtastning, se
prislisten.

Gem funktion. Du kan til enhver tid under indtastningen klikke på "Gem - jeg fortsætter senere"-tasten. De data, du på det tidspunkt har indtastet, gemmes i Hometrotters database, og du kan senere vende tilbage og taste færdigt.

Preview funktion. Du kan til enhver tid under indtastningen klikke på "Preview" tasten. Herved vises din annonce som den vil se ud på nettet med de data, du på det pågældende tidspunkt har indtastet.

Billeder. Du kan gratis uploade op til 5 billeder af din feriebolig - vi anbefaler, at det ene af disse billeder er en plantegning, hvis du har mulighed for det. Du kan også vælge at sende billederne med posten til Hometrotters, hvorefter vi hjælper med indscanning m.m., se prislisten.

Sæsonpriser. Du kan angive op til 6 forskellige sæsoner, og dermed op til 6 forskellige priser. Priserne skal angives som ugepriser, men det er tanken at du på et senere tidspunkt også har mulighed for at angive dags- og weekendpriser, hvis du ønsker det. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal prissætte din feriebolig, hjælper Hometrotters gerne, se prislisten.

Valuta. Du bestemmer selv hvilken valuta, du ønsker at angive priserne i. Uanset hvilken valuta du vælger, vil eventuelle lejere få præsenteret priserne i deres egen foretrukne valuta, for derved at lette prissammenligningen. Lejerne vil dog også få præsenteret priserne i "din" valuta. Hometrotters valuta-omregningstabel opdateres dagligt, se valuta tabellen.

Kalender. En ugekalender viser hvilke uger, ferieboligen er tilgængelig. Når du opretter din annonce, skal du her angive i hvilke uger, du ønsker at udleje ferieboligen. Og når du indgår aftale om at udleje, bør du også markere de pågældende uger som optaget for ikke at vildlede eventuelle øvrige lejere. Har du ikke selv mulighed for at opdatere kalenderen via internettet, hjælper Hometrotters gerne, se prislisten.

Sprog. Hometrotters præsenterer idag alle ferieboliger på tre sprog: dansk, tysk og engelsk, og det er tanken snarligt at inkludere norsk, svensk, hollandsk, fransk og spansk. De fleste oplysninger oversættes automatisk, men de data du indtaster i fri tekst, oversættes ikke. Du har selv mulighed for at indtaste disse data på flere sprog, og du har også mulighed for at overlade oversættelsen til Hometrotters, se prislisten. Hvis en hometrotter anvender et sprog, som dine data ikke er oversat til, vil din engelske version blive vist, hvis en sådan findes, ellers vises din først indtastede version.

Kontaktinformation. Du specificerer selv, hvordan du vil kontaktes af eventuelle lejere: pr. brev, telefon, fax, email eller lignende. Du kan også vælge at være anonym i din annonce - eventuelle lejere vil da kontakte dig gennem Hometrotters postsystem (se nedenfor).

Gør din feriebolig tilgængelig for alle

Når du har indtastet udlejerdata og feriebolig annonce, kan du med det samme eller senere frigive din feriebolig, dvs gøre din annonce tilgængelig for alle på internettet. Det er først fra dette øjeblik, det begynder at koste penge, og du vil derfor blive ført til en side, hvor du skal bekræfte prisen og markere hvordan du ønsker at betale.

Betaling

Det årlige abonnement for at markedsføre en feriebolig gennem Hometrotters er meget beskedent (se
prislisten), men skal dog betales. Du kan uden risiko betale med dankort eller andre kreditkort over internettet, eller du kan vælge at få tilsendt en faktura. Din feriebolig annonce er tilgængelig for alle på internettet fra det øjeblik, du accepterer at betale - altså også selvom betalingen endnu ikke er foretaget.

For at kunne fungere med dette "Vi stoler på dig"-princip er det naturligvis nødvendigt, at du betaler snarest muligt. Hvis du ikke betaler rettidigt, forbeholder vi os ret til at fjerne din annonce fra internettet, hvilket dog ikke frigører dig fra din skyld.

Kan feriebolig annoncen ændres senere?

Du kan når som helst og ganske gratis ændre data i din feriebolig annonce. Dette er måske specielt interessant for kalenderfunktionen, som jo hele tiden skal holdes opdateret med, hvornår ferieboligen er optaget. Fra dit oversigtsbillede kan du for hver af dine ferieboliger klikke dig ind på enten ændring af annonce, hvor alle ferieboligdata kan modificeres, eller opdatering af kalender, hvor kun kalenderoplysninger kan modificeres.

Kan feriebolig annoncen slettes eller stilles i bero?

Hvis du ikke længere ønsker at udleje gennem Hometrotters, har du to muligheder: du kan slette annoncen eller du kan stille den i bero. Hvis du sletter annoncen, vil den helt blive fjernet fra Hometrotters database, og oplysningerne må derfor indtastes igen hvis du fortryder. Hvis du stiller annoncen i bero, bliver den fjernet fra nettet, således at den kun kan ses af dig selv. Dette giver dig muligheden for senere at aktivere den igen og derved starte en ny abonnementsperiode uden at skulle indtaste feriebolig oplysningerne påny. En feriebolig annonce, der er stillet i bero, vil automatisk blive slettet af Hometrotters efter 3 år uden aktivering, dog vil du modtage en advarsel et par måneder i forvejen hvis du har angivet en email adresse.

Det er gratis at slette eller stille i bero, og den periode hvor annoncen er stillet i bero, er også gratis. Dog er der ikke mulighed for at få refunderet nogen del af abonnementet, hvis man sletter eller stiller i bero inden det forudbetalte år er gået.

Periodevis ændring af kontaktinformation

Hvis du i en periode, f.eks under ferie eller sygdom, er forhindret i at tage imod henvendelser vedrørende din feriebolig, bør eventuelle lejere have besked om dette. Hometrotters giver dig mulighed for at angive om du slet ikke eller kun i begrænset omfang kan tage imod henvendelser, samt om der er andre personer, der kan kontaktes i perioden. Vi er overbevist om, at brugen af denne facilitet vil være til stor hjælp for både lejere og udlejere.

Postsystem - giver dig mulighed for at være anonym

Hometrotters indeholder et simpelt postsystem, hvis primære formål er, at du som udlejer kan forblive anonym på nettet. Du skal i så fald udelade al anden kontaktinformation og blot specificere, at du kun kan kontaktes gennem postsystemet. Postsystemet virker således at lejere, der er interesserede i din feriebolig, får mulighed for at sende en personlig besked til dig. Når du er logget på som udlejer, har du mulighed for at anvende Hometrotters postsystem til at læse de beskeder, der er sendt til dig. Du kan også vælge i din udlejer profil, som er en del af dine udlejer data, at du ønsker at Hometrotters automatisk skal videresende meddelelser fra postsystemet til din email adresse (denne service er gratis).

Information / nyhedsbreve

Hometrotters vil fra tid til anden udsende nyhedsbreve eller anden information til sine kunder. Som udlejer har du mulighed for at bestemme om du vil have disse tilsendt gennem Hometrotters postsystem eller til din email adresse, ligesom du helt kan fravælge denne service. Vi anbefaler dog, at du siger ja tak til disse informationer - dels kan det dreje sig om nyheder og tilbud, og dels kan det dreje sig om nye funktioner i Hometrotters, som du kan have glæde af at kende.

Har du mere end én feriebolig?

Der er indbygget enkelte funktioner i Hometrotters til brug for de udlejere, der har mere end én feriebolig. Den væsentligste af disse er, at du i din udlejer profil kan angive en række standardoplysninger om hvordan du vil kontaktes. Disse standardoplysninger vil blive vist for alle dine ferieboliger, og du behøver således ikke at taste dem ind for hver enkelt feriebolig. Du har dog mulighed for at overskrive standardoplysningerne for den enkelte feriebolig. Denne funktion har yderligere den fordel, at hvis du senere ændrer i standardoplysningerne, vil disse ændringer automatisk træde i kraft for alle de ferieboliger, hvor du ikke har overskrevet standardoplysningerne med noget andet.

Har du rigtig mange ferieboliger?

Hvis du har mange ferieboliger, f.eks. som udlejnings-bureau, kan Hometrotters tilbyde at overføre alle dine ferieboliger elektronisk. Kontakt os, og lad os tale om mulighederne.

Betalingsoversigt

Fra din oversigtsside kan du klikke videre til en betalingsoversigt, der viser hvilke beløb, du skal betale de kommende 12 måneder. Dette er naturligvis mest interessant, hvis du udlejer mange ferieboliger - hvis du kun har én feriebolig til udlejning skal der jo kun betales abonnement én gang om året, og udløbsdatoen fremgår af dit oversigtsbillede.

Hvis du ønsker yderligere information, er du meget velkommen til at skrive eller sende email. Adressen kan du finde øverst på siden, eller klik på
Kontakt os.

Klik på Oprettelse og oversigt og du er straks igang. Vi ønsker dig held og lykke.

www.hometrotters.com

Hometrotters • Udsigten 6, DK-3390 Hundested